logo
Hvem er Gerd Johnsen? Undervisning/foredrag Rådgivning Aktivitetskalender
 
 
 

 
 

Hvem er Gerd Johnsen

33 års erfaring med alle former for afføringsproblemer, såsom forstoppelse, diaré og ufrivillig afføring på sygehuse, i kommuner og privat praksis. 17 år med ugentlig telefonrådgivning for patienter i alle aldre med afføringsproblemer.

I mange år arbejdet på mavetarmkirurgisk afdeling bl.a. som stomisygeplejerske, samt på medicinske og onkologiske afdelinger. Siden 2007 taget vagter på Hillerød Hospital og plejecentere for at sikere fuld opdatering i specialer og systemer.

Underviser og foredragsholder gennem 23 år.

Rådgiver og konsulent for sygehuse, kommuner og firmaer i afføringsspørgsmål.

Brevkasse redaktør på nettet.

Forfatter til mange artikler, fagbøger, analysemodeller og folkeoplysningsfoldere. Samt formidler på TV, dagbladerne og tidsskrifter.

Udvikler af nye modeller og forståelses rammer i regulering og behandling af afføringsproblemer og omsorg for demensramte/ handicappede.                                                    

Samtidigt arbejdet med mennesker ramt af demenssygdomme fra 1991-2005. 4 år på et stort demensafsnit med 23 middelsvært til svært demensramte, og 11 år som leder af et plejecenter med 30 rehabiliterings/akutpladser, genoptræning, plejeboliger, skovdagcentre og dagcentre, storkøkken og 100 medarbejdere.

Er uddannet som:

 • sygeplejerske
 • laborantvalideringslærer,
 • demenskoordinator
 • projektleder
 • sygeplejefaglig diplomuddannelse i ledelse

Formidling

De sidste 23 år afholdt utalrige foredrag og temadage både i Danmark, Færøerne og Grønland for sygeplejefagligt personale, læger, diætister, socialpædagoger, farmaceuter og lægfolk.

Undervist og holdt foredrag i emnerne:

 • afføringsproblemer, som forstoppelse, diaré og ufrivillig afføring, årsager og behandling
 • validering - en anerkendende kommunikationsform med demensramte
 • grøn omsorg - en metode, der anvender naturens ressourcer til at skabe trivsel for mennesker med begrænsninger i bevægelsesfrihed.
 • ledelse, organisation, dokumentation, fagligudvikling og kompetenceudvikling i ældreområdet
 • Trivsel og mestring ved rehabilitering og kronisk handicap
 • projektarbejde

Udviklings og projektarbejde

Arbejdet med udvikling af metoder til analyse af årsager til afføringsproblemer og mulige handlinger til at regulere tarmfunktionen ved problemerne hos patienter i alle aldre. Deltaget i forskningsprojekter og som konsulent for udviklingsprojekter på hospitaler og firmaer.

Arbejdet med udvikling af metoder, der skaber trivsel for handicappede ældre og demensramte som fx grøn omsorg, skovdagcentre, naturvejledning i skoven, kæle- og husdyr, musik og sang, samvær i nuet og validering, som kommunikations metode.

Etablering af demensafsnit i 1991. 1998 Danmarks første skovdagcenter for hjemmeboende demensramte. Initiativtager til forskningsprojektet "Skovdagcentret Eghjorten - et friluftstilbud til mennesker med demens". Forfatter til bogen "Grøn omsorg".

1997 projektleder for etablering af døgn rehabiliterings -og akutpladser i primær kommune og etablering af sygeplejeklinik 2002. Deltaget som projektleder og projektgruppemedlem i mange forskellige projekter indenfor kliniske fagområder, strategi, organisation, ledelse, økonomi og løn.

28 års erfaring og arbejde med udvikling af metoder til at mestre ændrede livssituationer efter sygdomsperioder, kroniske handicap eller psykiske belastninger bl.a. via etablering  af nye tilbud i kommune, offentlig formidling og telefonkonsultation.

* 2007 Projekt obstipations løsninger hos dialyse patienter Herlev sygehus.

* 2007 Udvikling af Regula - afføringsskalaen sammen med Meda A/S.

* 2008 Projekt Grøn omsorg på Lillevang Plejecenter, Farum Kommune.

* 2009 Udvikling af Maveguiden for Meda A/S.

* 2010 Udvikling af vejledende retningslinier for regulering af fæcesproblemer.

* 2011 Udvikling af VAS-regula afføringsskala linealen

* 2012 Projekt Ude liv via Grøn omsorg  Næshøj, Harlev, Århus Kommune.

* 2013 Projekt Ryetbo med gennemgang og udvikling af guidelines, screning og "håndværktøjer" til regulering af fæcesproblemer i dagligdagen på plejehjemmet Ryetbo, Værløse. 
 
 
Nyheder

Ny håndbog Fra ende til anden

Håndbog Fra ende til anden. Bogen til dig med afføringsproblemer udkommer 26.10.2018 af forfatterne Gerd Johnsen Lotte Fynne

21.10.2018


Prutter DR2 tema 9 decmber kl 20

Temaaften om prutter i mange forskellige vinkler. Jeg deltager med en patient.

29.11.2017


Succes for brevkassen på Maveguiden.dk

Brevkassen har fået nyt design, så du let kan finde spørgsmål og svar på dit problem.

01.11.2017Alle nyheder
 
Gerd Johnsen - Strødam Mose 9 - 3400 Hillerød - Copyright © Gerd Johnsen 2012 - Webdesign: mediaXplore.dk