Forstoppelse, diaré og ufrivillig afføring er symptomer, der kan optræde samtidig eller hver for sig. Det er ikke en sygdom i sig selv, men skyldes en anden sygdom eller ude fra kommende årsag.

Afføringsproblemerne er stigende i Danmark.15 -20 procent danskere lider af forstoppelse i en eller anden grad og problemet er stigende. 4 procent lider af diaré uden påviselig årsag. Man ved ikke, hvor mange, der lider af afføringsinkontinens. Går man ud fra tal fra England, vil 4 procent svarende til 200.000 af den voksne danske befolkning have problemet.               

Afføringsproblemer kan være meget komplekse og mange forskellige faktorer kan forårsage generne.

Erkendelse og identifikation er første step i løsning af afføringsproblemer

VAS-Regula for- og bagside:

Afføringsproblemer - Afføringsskala

Sreening af årsager til afføringsproblemet er andet step

Sreening/analyse af tarmfunktionen

I vores kultur er tarmlyde og tarmlugt uacceptabelt og pinligt, hvorfor mange viger tilbage for at tale om problemet. Mange får symptomer på mindreværd og nedsat livskvalitet stigende til social isolation på grund af afføringsproblemer.

Langt de fleste personer med afføringsproblemer kan hjælpes. For at behandle og løse afføringsproblemet er det nødvendigt, at kikke på levevis og forhistorien til problemet, herunder hvilke af faktorerne, der påvirker den normale tarmfunktion, som er påvirket negativt. Herefter kan man se, hvad man selv kan gøre eller gå til lægen, der så kan henvises til specialafdelinger på sygehusene for en grundig udredning med relevante undersøgelser og behandlingstilbud.

Nyttige henvisninger:

Madens effekt på tarmen – læs mere på www.maveguiden.dk

Find specialafdelinger – læs mere på www.maveguiden.dk