Forstoppelse, diarré og ufrivillig afføring er symptomer, der kan optræde samtidig eller hver for sig. Det er ikke en sygdom i sig selv, men skyldes en anden sygdom eller ude fra kommende årsag.

Afføringsproblemerne er stigende i Danmark. 20 procent danskere lider af forstoppelse i en eller anden grad. 80 % af plejehjemsbeboere får afføringsmidler. Indlæggelser på børneafdelinger for forstoppelse er steget med 75 % gennem de seneste årtier. 4 procent lider af diarré uden påviselig årsag. Finske undersøgelser viser, at cirka 5,5 % af befolkningen lider af ufrivillig afføring. Samlet er det hver tredje dansker, som lider af afføringsproblemer. Derfor er de et af vores største sundhedsproblem områder.  

Afføringsproblemer er ikke menneskelige grundvilkår – de kan og skal behandles.           

Afføringsproblemer kan være meget komplekse og mange forskellige faktorer kan forårsage generne.

Erkendelse og identifikation er første step i løsning af afføringsproblemer

VAS-Regula for- og bagside:

Afføringsproblemer - Afføringsskala

Sreening af årsager til afføringsproblemet er andet step

Sreening/analyse af tarmfunktionen

Download Modellen for annalyse og screeering af tarmfunktionen som PDF-fil til udskrivning

I vores kultur er tarmlyde og tarmlugt uacceptabelt og pinligt, hvorfor mange viger tilbage for at tale om problemet. Mange får symptomer på mindreværd og nedsat livskvalitet stigende til social isolation på grund af afføringsproblemer.

Langt de fleste personer med afføringsproblemer kan hjælpes. For at behandle og løse afføringsproblemet er det nødvendigt, at kikke på levevis og forhistorien til problemet, herunder hvilke af faktorerne, der påvirker den normale tarmfunktion, som er påvirket negativt. Herefter kan man se, hvad man selv kan gøre eller gå til lægen, der så kan henvises til specialafdelinger på sygehusene for en grundig udredning med relevante undersøgelser og behandlingstilbud.

Nyttige henvisninger:

Se de andre artikler:

Registrering/vurdering – afføringsskema/majsprøven

Madens effekt på tarm/ letfordøjelige kulhydrater

Regulering/behandling/ andre steder for hjælp