Undervisning/foredrag

 1. Afføringsproblemer: forstoppelse, diare og ufrivillig afføring
 2. Aktiv rehabilitering via Grøn omsorg
 3. Anerkendende kommunikation med demensramte via Validering
 4. Billedkunst i filt

Undervisning/foredrag kan være hele dagen på 5- 6 timer eller kort foredrag på 1- 2 timer. Tidspunktet kan være dag eller aften. Både hverdage og weekender er mulige.

Uanset hvilke emne der har din/jeres interesse, så tilrettelægges program altid i samarbejde med dig/jer. Kontakt mig venligst på mail gjoh@gerdjohnsen.dk , for udbydende spørgsmål, så vi kan lave en aftale.

 

Afføringsproblemer: Forstoppelse, diarre og ufrivillig afføring

Modul 1 i Regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og afføringsinkontinens

Målgruppe: Modul 1 er for alle både sundhedspersonale og andre interesseret. Modul 1 er grundfundamentet i regulering af tarmsystemet ved afførings- problemer. Programmet tilrettelægges altid i samarbejde med bestilleren.

Hovedpunkter i program

 • Afføringsproblemer – hvad og størrelsen af problemerne.
 • Den nødvendige anatomi og fysiologi for tarmfunktionens og afføringsudskillelses processen
 • 1. step: Identifikation: Hvad er problemet? Forstoppelse, diare eller ufrivillig afføring – initiativ
 • Forhistorien og majsprøven
 • 2. step: Screening og analyse model – via de 9 faktorer, som påvirker tarmfunktionen og årsager til afføringsproblemerne
 • Mål, evaluering og registrering afføringsskema/dagbog
 • 3. step: Muligheder for regulering/behandling af afføringsproblemerne
 • Afførings- og stoppemidler – virkningsmåde, valg og indtagelsesmåde, samt tidspunkter for indtagelse og kombinationer.
 • Udtømning ved massiv forstoppelse, flow chart
 • Væske og kost regulering.
 • Motion, bækkenbundstræning, tyktarmsmassage,.
 • Siddestilling ved udskillelse af afføring.
 • Træning af afføringstrang/toiletmiljøet ved udskillelse af afføring.
 • endetarmsstimulering
 • Tarmskylning med vandlavement.
 • Andre hjælpemidler, bleer – analprop m.m.

 

Modul 2 i Behandling og regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diarre og afføringsinkontinens

Målgruppe: Modul 2 er for sygeplejersker, læger, SSA, fysioterapeuter m.m.. Dagen går dybt ned i metoderne til at regulere/behandling afføringsproblemer, Specifikke cases og gruppearbejde fra deltagernes daglig dag kan indgå i programmet. Programmet tilrettelægges altid i samarbejde med bestilleren.

Hovedpunkter i programmet:

Regulering/ behandling med laksantia og obstipantes og fortykkende midler. Valg af livsstils ændringer og andre metoder ved de hyppigste former for fæces problemer. Vejledende retningslinjer for de hyppigste årsager til forstoppelse og diarre. Behandlingsprincipper. Case fra kursisterne, gruppearbejde og fremlæggelse i plenum.

Modul 3. Guidelines, screening og “håndbogs” værktøjer i arbejdet med regulering af obstipation, diare og fæcesinkontinens i daglig dagen.

Målgruppe: Modul 3 er for ledere, kliniske sygeplejersker eller andre der står for at implementering af systemer og arbejdsgang til at få ”styre” på afføringen i dagligdagen. Programmet tilrettelægges altid i samarbejde med bestilleren.

Hovedpunkter i programmet:

Ryetbo modellen, planlægning af projektet, mødetyper, kommunikation, pædagogiske metoder, systemer – lommebog og evaluering. Tingene kører ikke altid på skinner – sporet går koldt. Retningslinjer for ansvar og pligt. Lovgivning. Fakta og kommentarer i projektet Ryetbo modellen i daglig dagen.


Aktiv rehabilitering via grøn omsorg
, for den brede gruppe af mennesker, som ikke selv kan komme ud eller specielle grupper for eksempel demensramte.

Målgruppe: Aktiv rehabilitering via Grøn Omsorg er for alle sundheds- medarbejdere, frivillige, politikere og pårørende. Programmet tilrettelægges altid i samarbejde med bestilleren.

Hovedpunkter i programmet:

Naturen som trivselsmirakel. Grøn omsorg – en trivselsfremmende metode – Hvad er det? Grøn omsorg, som værktøj og metode.  Skovdagcenteret for demensramte. Forsknings i skovdagcenteret Eghjorten. At yde Grøn omsorg.

Anerkendende kommunikation via valideringsmetoden vejen til at give en bedre og respektfuld dagligdag, hvor fællestrivsel højnes.

Målgruppe: Anerkendende kommunikation via valideringsmetoden er for alle sundhedsmedarbejdere, frivillige og pårørende, som enten arbejder med demensramte mennesker eller er pårørende til en, som er demensramt. Programmet tilrettelægges altid i samarbejde med bestilleren.

Hovedpunkter i programmet:

Validering, som anerkendende og værdig kommunikationsmåde. Hvad er det? Forståelses af demens og symptomerne. Mål valideringsteknikkerne. De 4 stadier. Værktøjer til at yde validering og teknikkerne til de 4 stadier. Grundelementer i medarbejdernes menneske syn, holdninger og samarbejde.

Billedkunst i filt:

Målgruppe: Alle med ønsker om at lære at skabe billeder, trolde og andre ting i uldens verden via filtprocesser.

Kurser og udstillinger.

 • Individuelt kursus i grundfilt, billedfilt, vilde blomster og trolde. Personligt eller små grupper.
 • Udstillinger både med og uden salg.