Undervisning/foredrag

Emner for undervisning/foredrag/udstillinger

Afføringsproblemer: forstoppelse, diare og ufrivillig afføring

Aktiv rehabilitering via Grøn omsorg

Anerkendende kommunikation med demensramte via Validering

Trivsel og mestring ved sygdom

Billedkunst i filt

Eksempel på emner for undervisning og foredrag i afføringsproblemer

Modul 1 i regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og afføringsinkontinens

 • Afføringsproblemer – hvad og størrelsen af problemerne.
 • Forstoppelse, diare eller ufrivillig afføring – Hvad er problemet? Model Regula.
 • Hvad gør det ved et menneskes trivsel?
 • Fokuspunkter i tarmfunktionens og udskillelse af afføringens anatomi og fysiologi.
 • Årsager til forstoppelse, diare og afføringsinkontinens.
 • Analyse model – 9 faktorer, der påvirker tarmfunktionen.
 • Model til optagelse af forhistorien og nuværende situation.

Regulering og behandlinger

Registrering af tarmfunktionens reaktionsmønster og døgnrytme – dagbog for udskillelse af afføring.

 • Lægelige medicinske og kirurgiske behandlinger.
 • Behandlingsprincipper.
 • Afførings- og stoppemidler – virkningsmåde, valg og indtagelsesmåde, samt tidspunkter for indtagelse og kombinationer.
 • Udtømning ved massiv forstoppelse.
 • Væske og kost regulering.
 • Motion, bækkenbundstræning tyktarmsmassage, el-stimulering og endetarmsstimulering.
 • Siddestilling ved udskillelse af afføring.
 • Træning af afføringstrang/toiletmiljøet ved udskillelse af afføring.
 • Tarmskylning med vandlavement.
 • Andre hjælpemidler, bleer – analprop m.m.

Modul 2 i behandling og regulering af tarmfunktionen ved obstipation, diare og afføringsinkontinens

Regulering/ behandling med laksantia og obstipantes og fortykkende midler:

– typer, valg, dosering, virkning, interaktion og indgiftsmåde og tidspunkter

– vejledende retningslinjer for regulering ved de hyppigste obstipations
–og fæcesinkontinens former

– vejledende retningslinjer for regulering ved de hyppigste diare og fæceskontinens former

– udtømning ved massiv obstipation.

Valg af livsstils ændringer og andre metoder ved de hyppigste former for fæces problemer:

– væske og kost

– motion, colon massage og el-stimulering

– siddestilling ved defækation

– genoptræning af defækationsrefleks og toilettræning

– skylning med vandlavement

– digital stimulation og udtømning rectalt

– hjælpemidler propper, bleer m.m.

Behandlingsprincipper

– initiativpligt og compliance

– evidens

– ordinations ret og krav

Case fra kursisterne, gruppearbejde og fremlæggelse i plenum

– analyse af cases ud fra de ni faktorer

– behandlings -og reguleringsplan

– Gennemgang i plenum

Modul 3. Guidelines, screning og “håndbogs” værktøjer i arbejdet med regulering af obstipation, diare og fæcesinkontinens i daglig dagen.

* defækationens fysiologi og anatomi

* Erkendelse og identifikation af fæcesproblemer. VAS-Regula

* De hyppigste årsager til fæcesproblemer: – vejledende retningslinier for regulering og behandling af obstipation, diare og fæcesinkontinens via faktorene.

* Guidelines, screning og “håndbogs” værktøjer ud fra Ryetbo modellen.

* Ryetbo plejehjems projektet

* Guidelines og formål

* Vurderingsværktøjer – afføringsskema

* Screning af årsager til fæcesproblemet via faktorene

* Konklusion, handlingsplan, evaluering

* Lommerkort bogen

* Hvem gør hvad? ( kontaktpersonen, SSA, sygeplejersken, læge, ledelsen)? Forventninger og krav – initiativpligt.

* Defækationsstilling i praksis.

Eksempel på emner for undervisning/foredrag i aktiv rehabilitering via grøn omsorg.

For den brede gruppe af mennesker, som ikke selv kan komme ud eller specielle grupper for eksempel demensramte.

Grøn omsorg – en trivselsfremmende metode. Hvad er det?

 • Naturen og husdyrs trivselsmirakel.
 • De første turer ud i skoven.
 • Skovdagcentret og forskning der.
 • Metoden – grøn omsorg blev født.

Baggrund

 • Det hele menneske og hvad vil det sige at være et helt menneske?
 • Når livsvilkår – og livsmuligheder ændres, hvordan finde man trivsel? Den mentale opgave alle skal igennem.
 • Grundelementer i kommunikation.

Grøn omsorg, som værktøj og metode

 • Mål og målgrupper.
 • Handlinger og aktiviteter.

Trivselsfremmende faktorer, der påvirkes af Grøn omsorg

 • Hvad er det så grøn omsorg gør?
 • Gennemgang af de 10 fysiologiske og følelsesmæssige faktorer, der kan påvirkes positivt af grøn omsorg.

Grøn omsorg – som værktøj og at yde den

 • Samarbejde – mennesket, pårørende, frivillige og medarbejdere.
 • Ændring af systemerne og skaffe tid til grøn omsorg.
 • Krav til medarbejderne.

Eksempel på emner for undervisning/foredrag i anerkendende kommunikaton via valideringsmetoden.

 • Forståelse af demens.
 • De 5 hovedsymptomer.
 • Hjernen er i sving hele tiden.
 • Problemstillinger med kommunikation med demensramte.
 • Grundelementer i anerkendende kommunikation.
 • Hvorfor og hvordan blev valideringsmetoden udviklet

Anerkendende kommunikation via validering.

 • Formål og mål.
 • Grundlæggende ideer og begreber i validering.
 • Hvem er de demensramte mennesker?
 • Hvorfor søger de tilbage til fortiden?
 • Hvem har glæde af anerkendende kommunikation?
 • Hvem kan udføre anerkendende kommunikation via validering?
 • Krav til medarbejderen.
 • Tidskapslen- eks. på gamles visdom.

Teknikker til bedømmelse af hvilket stadie den demensramte er i:

De 4 stadier – fysisk og psykologisk

 1. stadie malorienteret
 2. tidsforvirret
 3. stadie gentagende lyde og bevægelser
 4. stadie vegeterende

Bedømmelse af hvilke stadie den demensramte er i.

Kommunikationsteknikker i de 4 stadier:

Hovedgrundregler i anerkendende kommunikation via validering.

 1. stadie malorienteret
 2. stadie tidsforvirret
 3. stadie gentagende lyde og bevægelser
 4. stadie vegeterende

  Livshistorien – nøglen – den røde tråd tilbage i livet.
  Validering – individuelt og i grupper.
  Eks. på valideringsgruppe – Skovdagcenteret – en samværsgruppe ude i naturen.

Eksemple på emner for undervisning/foredrag i trivsel og mestring efter sygdomsforløb

 • Rossie udviklingskrise model
 • Det hele menneske. Hvad skal der til for at få livslysten og motivationen igen
 • Mestring af sygdommen eller skader, som den kan have medført.
 • Sammenhæng mellem mestring og trivsel.
 • Værktøjer til at genoprette krop og sjæl.
 • Hvor kan patienten få den rette ekspertise til rehabiliteringen.

Administration ved rehabilitering, så trivsel og mestring kan nås.

 • Ledelses og organisation af rehabiliteringsopgaven ved døgn -og ambulante pladser herunder: dokumentationsopgaver, statistik, økonomi og udvikling.
 • Opbygning af rehabiliteringstilbud i kommuner bl.a. i eget hjem, sygeplejeklinik, ambulant eller døgnpladser.
 • Visitationssystemerne i kommunerne.

Billedkunst i filt:

Kurser og udstillinger.

 • Individuelt kursus i grundfilt, billedfilt, vilde blomster og trolde. Personligt eller små grupper.
 • Udstillinger både med og uden salg.