Hvem er Gerd Johnsen

40 års erfaring med alle former for afføringsproblemer, såsom forstoppelse, diarré og ufrivillig afføring på sygehuse, i kommuner og privat praksis. 30 år med ugentlig telefonrådgivning for patienter i alle aldre med afføringsproblemer.

I mange år arbejdet på mavetarmkirurgisk afdeling bl.a. som stomisygeplejerske, samt på medicinske og onkologiske afdelinger. Siden 2007 taget vagter på Hillerød Hospital og plejecentre for at sikre fuld opdatering i specialer og systemer.

Underviser og foredragsholder gennem 30 år.

Rådgiver og konsulent for sygehuse, kommuner og firmaer i afføringsspørgsmål.

Brevkasse redaktør på nettet.

Forfatter til mange artikler, fagbøger, analysemodeller og folkeoplysningsfoldere. Samt formidler på TV, radio, video, dagbladene og tidsskrifter.

Udvikler af nye modeller og forståelses rammer i regulering og behandling af afføringsproblemer og omsorg for demensramte/ handicappede.

Samtidigt arbejdet med mennesker ramt af demenssygdomme fra 1991. Bl.a.4 år på et stort demensafsnit med 23 middelsvært til svært demensramte, og 11 år som leder af et plejecenter med 30 rehabiliterings/akutpladser, genoptræning, plejeboliger, skovdagcentre og dagcentre, storkøkken og 100 medarbejdere.

Er uddannet som:

 • Sygeplejerske
 • Laborant
 • Valideringslære
 • Demenskoordinator
 • Projektleder
 • Sygeplejefaglig Diplom eksamen i Ledelse og Formidling

De sidste 30 år afholdt  foredrag og temadage både i Danmark, Færøerne og Grønland for sygeplejefagligt personale, læger, diætister, socialpædagoger, farmaceuter og lægfolk.

Undervist og holdt foredrag i emnerne:

 • Afføringsproblemer – forstoppelse, diarré og ufrivillig afføring, årsager og behandling
 • Validering – en anerkendende kommunikationsform med demensramte
 • Grøn omsorg – en metode, der anvender naturens ressourcer til at skabe trivsel for mennesker med begrænsninger i bevægelsesfrihed.
 • Ledelse, organisation, dokumentation, faglig udvikling og kompetenceudvikling i ældreområdet
 • Trivsel og mestring ved rehabilitering og kronisk handicap
 • Udviklings- og projektarbejde

Arbejdet med udvikling af metoder til analyse af årsager til afføringsproblemer og mulige handlinger til at regulere tarmfunktionen ved problemerne hos patienter i alle aldre. Deltaget i forskningsprojekter og som konsulent for udviklingsprojekter på hospitaler og firmaer.

Arbejdet med udvikling af metoder, der skaber trivsel for handicappede ældre og demensramte som fx grøn omsorg, skovdagcentre, naturvejledning i skoven, kæle- og husdyr, musik og sang, samvær i nuet og validering, som kommunikations metode.

Endvidere arbejdet med etablering af demensafsnit fra 1991. 1998 Danmarks første skovdagcenter for hjemmeboende demensramte. Initiativtager til forskningsprojektet “Skovdagcentret Eghjorten – et friluftstilbud til mennesker med demens”. Forfatter til bogen “Grøn omsorg”.

1997 projektleder for etablering af døgn rehabiliterings -og akutpladser i primær kommune og etablering af sygeplejeklinik 2002. Deltaget som projektleder og projektgruppemedlem i mange forskellige projekter indenfor kliniske fagområder, strategi, organisation, ledelse, økonomi og løn.

32 års erfaring og arbejde med udvikling af metoder til at mestre ændrede livssituationer efter sygdomsperioder, kroniske handicap eller psykiske belastninger bl.a. via etablering af nye tilbud i kommune, offentlig formidling og telefonkonsultation.

* 2018 Udviklingsprojekt og forfatter med at skrive håndbogen til ”Hr og fru Danmark” om afføringsproblemer for lægeforenings forlag FADL.

* 2013 Projekt Ryetbo med gennemgang og udvikling af guidelines, screening og “håndværktøjer” til regulering af fæcesproblemer i dagligdagen på plejehjemmet Ryetbo, Værløse.

* 2012 Projekt Ude liv via Grøn omsorg Næshøj, Harlev, Århus Kommune.

* 2011 Udvikling af VAS-Regula afføringsskala linealen

* 2009 Udvikling af Maveguiden for Meda A/S.

* 2008 Projekt Grøn omsorg på Lillevang Plejecenter, Farum Kommune.

* 2005 – 2013  Projekt Kommunikation via Validering FOA, Næstved og NUUK, Grønland