- en metode, der anvender naturens ressourcer til at skabe trivsel for mennesker med begrænsninger i bevægelsesfrihed.

Grøn omsorg er en målrettet metode, hvor naturens og dyrenes ressourcer anvendes til at påvirke den generelle følelsesmæssige og fysiologiske tilstand positivt.

I grøn omsorg arbejdes der bevidst ud fra at skabe vilkår for naturoplevelser, godt humør og samvær med mennesker evt. dyr, der skaber gode følelser. Et særligt element i grøn omsorg er de uventede situationer, som opstår i naturen. Ofte skaber det følelser i den glade og lyse del af sindet.

I grøn omsorg indgår en trivselsmodel og en beskrivelse af hvordan livslyst, væren til, frihed, oplevelsen, sansningen, dialogen, hukommelsen, bevidstheden, bevægelsen og kroppen påvirkes positivt og øger trivslen.

Grøn omsorg er godt for alle mennesker. Det giver motivation og energi. For de personer, som af forskellige årsager, ikke længere selv er i stand til at kunne gå en tur eller skaffe sig naturoplevelser har vi alle en forpligtigelse til at yde hjælp, så de kan komme ud.

Grøn omsorg og demens

En særlig forpligtigelse har medarbejdere, frivillige og pårørende til demensramte for de kan ofte ikke formulere deres behov for at komme ud, bevæge kroppen eller i kontakt med dyr. Dette må og skal andre tage sig af for at opnå den øge trivsel, som naturen giver.

Erfaringer og forskning gennem de sidste 15 år viser, at mennesker med demenssygdomme har lige så stor gavn og glæde af at komme ud i frisk luft, være sammen med andre mennesker og dyr samt få naturoplevelser, som alle andre.