Demenssygdommene rammer ofte centre i hjerne, som indgå i sproget. Det kan drejer sig om talecentret, sprogforståelsescentret og centret for formulering af tale. Samtidig kan både hukommelsescentrene og centrene for oplevelse af sanseindtryk (syn, hørelse, følelse, smerte og lugt) være beskadiget. Samlet kan det give store problemer i kommunikationen.

Validering betyder, at bekræfte værdien og gyldigheden af den demensramtes følelser og budskaber.

Validering er:

 • En metode til at forstå den demensramtes verden
 • Specieller kommunikationsmåder, der hjælper demensramte mennesker med at bevare/genskabe deres værdighed. Ved hjælp af interaktion, empati, lytte og aflæse følelserne/ budskaberne hjælpes demensramte med at sætte ord eller kropssprog på deres følelser. Dette anerkender dem og genopretter tryghed, tillid, respekt og deres værdighed.

Alle både pårørende og sundhedsmedarbejdere kan hurtigt lære teknikkerne i validering.

Målene med validering anerkendende kommunikation er:

 • At bevare og genoprette selvværd
 • At mindske stress
 • At højne den sproglige og kropssproglige kommunikation
 • At bearbejde følelser fra fortiden
 • At forbedre kropsholdning og øge fysisk, psykisk og socialt velvære
 • At mindske behovet for kemisk (medicin) eller fysisk fiksering
 • At forebygge indadvendthed og dvaletilstand
 • At forebygge udmattelse og afmagtsfølelse hos de nærmeste pårørende og medarbejdere

Kommunikationen skal være et ligeværdigt menneske til menneske forhold, der er baseret på tillid og foregår et sted, hvor man kan være i fred for andres blikke og kommentarer.

Det vigtigste i kommunikationen er:

 • Være koncentreret og empatisk
 • Sikre interaktion
 • Brug energi på at lytte
 • Observer de ydre tegn på sinds – og kropsstemninger
 • Diskuter ikke ”sandhedsværdien” af budskaberne eller følelserne.

Sæt aldrig spørgsmålstegn eller dømme den demensramtes udsagn. Tag dem direkte for pålydende.

 • Være bevidst om den demensramtes private rum både fysisk og psykologisk

Validering er en metoden til at skabe værdig for alle og undgå unødvendig konflikter.

Nyttig mere viden:

Se under undervisning/foredrag.

Bogen, Validering – hjælp til desorienterede gamle af Naomi Feil har jeg nogle stykker af. Kontakt mig for at låne en.

CD med videoer af skabelse af valideringsteorier har jeg, som kan lånes.