Demenssygdommene rammer ofte centre i hjerne, som indgå i sproget. Det drejer sig om talecentret, sprogforståelsescentret og centret for formulering af sprog. Samtidig kan både hukommelsescentrene og centrene for oplevelse af sanseindtryk være beskadiget. Samlet giver det ofte store problemer i kommunikationen.

Validering er en metode, hvor det alligevel er muligt at kommunikerer på følelser og budskab.

Validering – anerkendende kommunikation modvirker konflikter, aggression og mistrivsel ved at anerkende følelser/budskaber og at bekræfte, at følelserne er ægte.

Ved hjælp af interaktion, empati, lytte og aflæse følelserne/ budskaberne hjælpes demensramte med at sætte ord eller kropssprog på deres følelser. Dette validerer dem og genopretter tryghed, tillid og deres værdighed.

Målene for validering – anerkendende kommunikation

–       at genoprette selvværd
–       at mindske stress
–       at få bekræftet eksistensberettigelse
–       at bearbejde uløste konflikter fra fortiden
–       at højne den verbale og non-verbale kommunikation
–       at forbedre kropsholdning og øge fysisk, psykisk og social velvære
–       at mindske behovet for kemisk og fysisk fiksering
–       at forebygge indadvendthed og vegetering
–       at forebygge udbrændthed og afmagtsfølelse hos de nærmeste