Stor turné med undervisning i “Har du styr på maverne”?

regula
Undervisning af sundhedsmedarbejdere fra kommuner, hospitaler og regioner!

Her i efteråret underviser jeg i hundredevis af sundhedsmedarbejdere fra kommuner, hospitaler og regioner. Turné fra uge 36, Hedensted Kommune x 2, Egedal Kommune x 2, Rødovre Kommune, Randers Kommune opfølgningsmøde og opioid induceret forstoppelse, Odense x 2 med kommuner fra hele Fyn og nogle fra Jylland , Esbjerg, Århus, Rebild sygeplejeklub, Roskilde x 2 med kommuner fra hele sjælland, uro/gyn sygeplejersker Roskilde hospital, Erfa gruppe for diætister Sjælland i Vallensbæk.DR Ultra Nyt 22.november 2019.

Det er en stor glæde, at så mange har fået øjnene op for al den trivsel og livskvalitet, der kan skabes hos borgerne, når der er styr på udskillelsen af afføring – og ikke mindst at vi alle kan nedsætte mængden af uforudsigelig akut sygepleje, som ofte kan ødelægge vores arbejdsplanlægning. Gennem mange udviklingsmåder har jeg erfaret at de projekter, hvor alle medarbejdere SSH, SSA, Sygeplejersker, køkkenmedarbejdere fysio – og ergo terapeuter underviser i fællesskab – så løsning af afføringsproblemer bliver et tværfagligt anliggende.

Se nedestående eksempler:

Eksempler på forskellig udviklings måder at sætte afføringsområde i fokus

Plejecenteret Ryetbo 2013-2015: Mange dage og timers undervisning og konsulent bistand over adskillige måneder. Alle 100 medarbejdere blev involveret. Selv møde kl 01.30 med nattevagterne, møde med lægen osv.

Randers Kommunen 2018-2019: 10 dages program a 5 timer kl 11-16 + selv arbejde videre + fælles opfølgning i alt 750 medarbejdere undervist.2019 opfølgende temaeftermiddag, hvor 80 medarbejdere tilmeldte sig.

Rødovre Kommune 2019: 3 timers temaeftermiddag med 90 deltagere fra hele kommunen SSA, sygeplejersker, køkkenassistenter, SSH, ledere og kontinenssygeplejersken, som stod for temaeftermiddag i samarbejde med mig og et medicinal firma, som sponsorerede temaeftermiddagen. PS ved interesse for sponsoreret temaeftermiddagen med fokus på forstoppelse og behandling/regulering bl.a. af opioid forårsaget forstoppelse – send venligst en mail til mig, så tale vi om det.

Egedal Kommune 2019: 2 hele temadage hvor alle cirka 60 deltagere i rehabiliterings område blev involveret – SSA, SSH, sygeplejerske, fysioterapeuter, ergoterapeuter, køkkenassistenter, så de kunne komme i gang med at skabe rammerne for at have styr på “maverne”

Hedensted Kommune 2019: Temaeftermiddage kl 15-18 + fælles middag + hygge efter undervisningen. Cirka 80 medarbejdere fra hele området.

Fælles for disse projekter er, at alle medarbejderne bliver involveret. Derved bliver der et fælles ejerskab og ansvar for at få styr på “maverne”. Det rykker i dagligdagen.